Mordfäll
Mordfall
(affaire de) meurtre
(caso de) assassínio
fir deen, deen am Mordfall ka weiderhëllefen, ass eng héich Belounung ausgesat
tëschent deenen zwee Mordfäll gëtt et eng Rei frappant Analogien