Mosaicken
Mosaicke
Mosaicker
Mosaik
mosaïque
mosaic
mosaico
bei den Ausgruewunge si Mosaicke fonnt ginn
eis Stad ass e kulturellt Mosaik an eiser Stad liewe Leit aus verschiddene Kulturen zesummen