Moschwieren
Moschwiere
Moschwierer
Magengeschwür
ulcère d'estomac
stomach ulcer
úlcera gástrica
wann s de dech weider esou stress, da kriss de nach e Moschwier ! 1
mäi Moschwier gouf bei enger Mospigelung fonnt