mürrisch schmollend knatschig
boudeur
sulky surly
amuado emburrado
meng Schwëster ass haut e bësse motzeg , 1 dofir wëllt se net Bonjour soe kommen