Mouergänsen
Mouergänse
Anser fabalis
Saatgans
oie des moissons
bean goose
ganso-campestre
wéi laang bréien d' Mouergänsen 1 ? 1