Mueden
Muede
Made Wurm
asticot ver
maggot worm
verme bicho
hie fëscht mam Mued
et ass e Mued a mengem Apel