morgen am morgigen Tag
demain
tomorrow
amanhã
muer soll d' Wieder 1 méi schlecht ginn
eis Hochzäit ass nach net fir haut a muer ! 1 eis Hochzäit ass nach wäit ewech
mir kënnen net vun haut op muer aus dësem Projet erausklammen mir kënnen net stënterlech aus dësem Projet erausklammen
EGS muer ass nach en Dag! seet een, wann ee sech net brauch ze fläissen situation
EGS kënns de net haut, da kënns de muer ! 1 seet een, wann en anere sech (ze) vill Zäit léisst situation