Singulier
männlech
Dativ
1
manchem
plus d'un maint un certain nombre de
many a a number of some
mais de um um certo número de
deen onéierlechen Taxichauffer huet schonn (esou) munchem Client ze vill Sue gefrot
Singulier
sächlech
Dativ
2
manchem
plus d'un(e) maint(e) un certain nombre de
many a a number of some
mais de um(a) um certo número de
den Alkohol ass un (esou) munchem Ongléck schold