Singulier
männlech
Nominativ
1
mancher
plus d'un maint un certain nombre de
many a a number of some
mais de um um certo número de
(esou) munche Problem tëschent de Leit kann duerch e Gespréich geléist ginn
Singulier
männlech
Akkusativ
2
manchen
plus d'un maint un certain nombre de
many a a number of some
mais de um um certo número de
eis Ekipp konnt an de leschte Joren (esou) munchen Erfolleg feieren
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Dativ
3
manchen
maint(e)s un certain nombre de
many a a number of some
mais de um(a) um certo número de
(esou) munche Leit huet deng Aart a Weis net gefall