Singulier
sächlech
Nominativ
1
manches
plus d'un(e) maint(e) un certain nombre de
many a a certain number of some
mais de um(a) um certo número de
an där Affär konnt (esou) muncht Rätsel ni opgekläert ginn
Singulier
sächlech
Akkusativ
2
manches
plus d'un(e) maint(e) un certain nombre de
many a a certain number of some
mais de um(a) um certo número de
wa mer all méi verstänneg géife fueren, kéinte mer (esou) muncht Ongléck verhënneren