Museksschoulen
Museksschoule
1
Musikschule Bildungseinrichtung
école de musique institution
music school institution
escola de música estabelecimento
den Ensembel vun der Museksschoul spillt e Concert an der Kierch
2
Musikschule Gebäude
école de musique bâtiment
music school building
escola de música edifício
an der Museksschoul war de Muere Feieralarm