kee Pluriel
Musikalität
musicalité
musicality
musicalidade
u Musikalitéit feelt et der Sängerin net, mee se muss hir Technik nach verbesseren