Muskulaturen
Muskulature
Muskulatur
musculature
musculature muscles
musculatura
ech gi reegelméisseg schwammen, fir d' Muskulatur 1 vum Réck ze stäerken
bei där Krankheet gëtt d' Muskulatur 1 lues a lues ofgebaut