Musterschüler
Musterschüler
élève modèle
model pupil
aluno-modelo
hie war an der Schoul ëmmer e Musterschüler