Mutilatiounen
Mutilatioune
Verstümmelung
mutilation physique
mutilação de uma parte do corpo
D'Beschneidung bei Meedercher ass eng Form vu Mutilatioun
Verstümmlung
Mutilatioun
Verstümmlung