Mutter Oberinnen
Relioun
Mutter Oberin Vorsteherin eines Klosters
mère supérieure qui dirige un couvent
madre superiora que dirige um convento
d' Mutter Oberin 1 huet d' Novizinnen 1 am Klouschter empfaangen