1
übermütig aufgedreht
exubérant irréfléchi
cocky conceited
exuberante irrefletido
wann et de Leit ze gutt geet, da gi se gär muttwëlleg
2
unnötig überflüssig
inutile superflu inutilement
unnecessary unnecessarily
escusado dispensável, inútil escusadamente
deng domm Remarke féieren nëmmen zu muttwëllege Streidereien
et soll een en Hond net muttwëlleg ustrécken