moderig
(ayant une odeur de) moisi
(que cheira) a mofo
dee muuschtege Geroch klëmmt engem an d' Nues 1
gehei déi muuschteg Spulllomp an d' Wäsch! 1
am Keller richt et muuschteg