Muussen
Muusse
1
EGS
Mieze Katze
minou minet chat
pussy cat
bichano
op der Trap sëtzt eng déck, fett Muuss
Kaz
2
Staubflocke
mouton chaton de poussière
fluff of dust
cotão de pó
ech hunn d' Muussen 1 ënner dem Bett erausgekiert
1
EGS
Muuss
Kaz