Neiinfektiounen
Neiinfektioune
Neuinfektion
nouvelle infection
new infection
nova infeção
eréischt wann d' Zuel 1 vun den Neiinfektiounen sech stabiliséiert huet, kann déi éischt Phas vum Deconfinement ugoen