nephrologisch
néphrologique
nephrological
nefrológico
dëst Medikament ass um neisten nephrologesche Wëssensstand