Netmetaller
Chimie
Nichtmetall
non-métal
non-metal
não-metal
zum Grupp vun den Netmetaller gehéieren de Waasserstoff, de Kuelestoff, de Stéckstoff, de Sauerstoff, de Phosphor, de Schwiewel, an de Selen