nicht von ungefähr
non sans raison
not without good reason
não sem razão
dat ass net vun ongeféier geschitt!
et ass net vun ongeféier , 1 datt ech an där Kéier ëmmer lues maachen!