Nitraten
Nitrate
Nitrater
Nitrat
nitrate
nitrate
nitrato
den Ament solle mer kee Krunnewaasser drénken, well ze vill Nitrat dran ass