hunn
genitt
transitiv
nieten
riveter
to rivet metal
rebitar
de Mecanicien huet en neie Blech op deen ale genitt