Nonnegänsen
Nonnegänse
Branta leucopsis
Weißwangengans
bernache nonnette
barnacle goose
ganso-de-faces-brancas
wéi laang bréien d' Nonnegänsen 1 ? 1