Nospänn
Abspann Nachspann
générique de fin
genérico final créditos
am Nospann steet, wou de Film gedréit gouf
d' Leit 1 si scho wärend dem Nospann opgestanen an aus dem Sall gaangen
Ofspann
Nospann
Ofspann