kee Singulier
Honoratioren
notabilités
notables dignitaries
notáveis
d' Notabilitéite 1 souze beim Concert alleguer an der éischter Rei