hunn
genotzt
transitiv
1
nutzen verwenden
profiter de mettre à profit, tirer avantage de
to use to take advantage of
aproveitar tirar proveito de
d' Zäit, 1 déi ech am Stau stinn, notzen ech, fir meng Neel ze feilen
mir mussen déi eemoleg Chance do notzen
ausnotzen
profitéiere vun
2
eppes notzen
etwas nutzen von Nutzen sein
servir à quelque chose avoir une utilité
to be of use
servir para algo ter uma utilidade
et huet alles näischt genotzt
wat notzen der deng vill Suen, wann s de onglécklech bass?
1
notzen
ausnotzen
profitéiere vun