Noutlandungen
Noutlandunge
Notlandung
atterrissage forcé
emergency landing
aterragem forçada
no der Noutlandung stounge verschidde Passagéier ënner Schock