Nuesschnappecher
Taschentuch
mouchoir
handkerchief tissue
lenço de mão
hues de en Nuesschnappech fir mech, wannechgelift?
Schnappech
Nuesschnappech
Schnappech