hunn
nummeréiert
transitiv
nummerieren
numéroter
to number
numerar pôr números em
du muss d' Këschten 1 nummeréieren