Ofsécherungen
Ofsécherunge
Absicherung Garantie
couverture garantie
social security
cobertura garantia
an der Chamber gëtt debattéiert, wéi déi sozial Ofsécherung ka finanzéiert ginn