Ofwässer
Abwasser
eaux usées
waste water
águas residuais
dësen Apparat filtert déi gëfteg Stoffer aus dem Ofwaasser eraus