Relioun
ökumenisch
œcuménique
ecumenical
ecuménico
an enger ökumeenescher Feier gouf un d' Affer 1 vun der Naturkatastroph erënnert