omanisch
omanais
Omani
omanense
op eiser Rees hu mir déi omanesch Kultur kenne geléiert