unberechenbar
imprévisible
unpredictable
imprevisível
am Abrëll ass d' Wieder 1 dacks onberechenbar
deen Typ ass onberechenbar , 1 et weess een ni, wéi e wäert reagéieren