unsinnig
insensé absurde de façon insensée
nonsensical senseless nonsensically, senselessly
insensato absurdo de modo insensato
déi onsënneg Diskussiounen hunn zu kengem Resultat geféiert
wou kann e Mënsch nëmmen esou onsënneg argumentéieren?