Opfuerderungen
Opfuerderunge
Aufforderung das Ersuchen, Aufruf
injonction sommation
request
injunção intimação
wéi d' Schülerin 1 och no der drëtter Opfuerderung net roueg war, krut se eng Strof