hunn
optimiséiert
transitiv
optimieren
optimiser
to optimize
otimizar
mat där Technik kann een d' Qualitéit 1 vum Drénkwaasser optimiséieren