Päischtrousen
Päischtrouse
Pfingstrose
pivoine
peony
peónia
an de Gäert bléien déi éischt Päischtrousen