kee Pluriel
Pappmaschee
papier mâché
papier mâché
pasta de papel
fir Papiermâché ze maachen, brauch een al Zeitungen, Waasser a Pap