hunn
personaliséiert
transitiv
personalisieren
personnaliser individualiser axer sur l'individu
to personalize
personalizar individualizar centrar no indivíduo
an deem Geschäft kriss de Artikelen, mat deenen s de kanns däin Auto personaliséieren