Pharyngitten
Pharyngitte
Rachenentzündung Pharyngitis
pharyngite
pharyngitis
faringite
staarken Halswéi a Problemer beim Schlécke kënne Symptomer vun enger Pharyngite sinn