Physiker
Physiker
physicien
physicist
físico cientista
dëse Physiker huet eng interessant Entdeckung gemaach