Placketten
Plackette
1
Gedenkplakette kleine Gedenktafel
plaquette d'information, de commémoration
eng bronze Plackett niewent der Entrée erënnert drun, datt d' Gebai 1 fréier e Klouschter war
2
meeschtens Pluriel
Blutplättchen
plaquettes (sanguines) thrombocytes
an der Bluttanalys huet den Dokter gesinn, datt ech ze wéineg Placketten hunn
nieft enger klassescher Bluttspend hutt Dir och d' Méiglechkeet, 1 Placketten ze spenden