1
Qualen
Quale
Qual Leiden
souffrance physique
suffering physical
sofrimento físico
an de Konzentratiounslager hu vill Leit schrecklech Qualen ausgestanen
fir eisen Hond vu senge Qualen ze erléisen, hu mer en aschléifere gelooss
2
kee Pluriel
Qual Belastung, Geduldsprobe
épreuve supplice tourment
agony mental suffering
provação martírio tormento
et war eng Qual , 1 esou laang op déi Noriicht ze waarden
Tortur
3
kee Pluriel
Qual Mühsal, Schikane
torture corvée
torture
tortura frete
fir d' Kanner 1 ass et eng Qual , 1 esou laang musse roueg sëtzen ze bleiwen
Sport ass fir mech eng Qual
Tortur
2
Qual
Tortur
3
Qual
Tortur