Quarantänstatiounen
Quarantänstatioune
Quarantänestation
centre de quarantaine centre de confinement
quarantine ward quarantine facility
centro de quarentena centro de confinamento
Persounen, déi aus engem Risikogebitt zeréckkommen a Féiwer hunn, ginn an enger Quarantänstatioun ënnerbruecht