Querflütten
Querflütte
Querflöte
flûte traversière
flauta transversal
meng Niess huet eis e klengt Stéck op der Querflütt gespillt