1
kee Pluriel
Zwetschgenschnaps Getränk
eau-de-vie de quetsche boisson
plum brandy drink
aguardente de ameixa
de Brenner bei eis am Duerf huet dee beschte Quetschebranntewäi wäit a breet
2
Quetschebranntewäiner
(Glas) Zwetschgenschnaps
(verre d')eau-de-vie de quetsche
(glass of) plum brandy
copo de aguardente de ameixa
offréiers de eis e Quetschebranntewäin ? 1
Quetsch